050 307 8555 info@ombrelo.fi

Hanna Saari

puheterapeutti
p. 050 307 8031
hanna.saari@habs.fi

Olen toiminut puheterapeuttina yli 20 vuotta, valtaosan siitä perusterveydenhuollossa ja nyt viimeiset noin neljä vuotta nykyisessä työpaikassa tehden pääasiassa Kelan vaativan kuntoutuksen puheterapiaa. Työkokemusta minulla on eniten kielellisen erityisvaikeuden ja autisminkirjon omaavista henkilöistä, dyspraktikoista ja kehitysvammaisista.

Olen lisäkoulutuksena suorittanut mm. OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2 sekä OPT apraksia-koulutuksen, koulutuksen PECS (Picture Exchange Communication System) -menetelmästä 2-tasolle saakka, PRT (Pivotal Response Training) -koulutuksen, Talking Mats -koulutuksen sekä erilaisia lyhyempiä täydennyskoulutuksia kielellisten ja motoristen taitojen harjaannuttamisen menetelmistä.