050 307 8555 info@ombrelo.fi

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on lieventää, poistaa tai ehkäistä mm. puheen, kielen tai kommunikoinnin häiriöiden aiheuttamaa toimintakyvyn haittaa. Puheterapia on tavoitteellista ja perustuu aina puheterapeutin tekemään arviointiin ja suunnitelmaan.

Puheterapian tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi puheen, kielen tai kommunikoinnin häiriö, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, suunmotoriikan puutteet, syömisen tai nielemisen ongelma tai äänenkäytön häiriö. Tarvittaessa puheen rinnalla otetaan käyttöön puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja, kuten viittomia, kuvia tai teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä.

Puheterapeutti tapaa asiakkaan vastaanotolla tai asiakkaan arkiympäristössä, esim. kotona, päiväkodissa tai koulussa yleensä 1-2 kertaa viikossa. Vaativampien häiriöiden kohdalla puheterapian tarve voi jatkua useita vuosia.

Puheterapia toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja tämän lähihenkilöiden kanssa. Siihen sisältyy tarpeen mukaan ohjaus perheenjäsenille ja muille asiakkaan kanssa päivittäin toimiville henkilöille. Puheterapian vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kannalta on asiakkaan ja lähihenkilöiden osallistumisella ja aktiivisuudella keskeinen merkitys.

Puheterapeutin nimikettä saa käyttää vain Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lisätietoja kuntoutukseen liittyvistä Kelan etuuksista https://www.kela.fi/kuntoutus