050 307 8555 info@ombrelo.fi

Neurofeedback

Neurofeedback on tietokoneavusteinen aivojen opetusmenetelmä. Aivot eivät itse yleensä tiedosta omaa toimintaansa, sen takia neurofeedbackissä toiminta tuodaan näkyväksi ihmiselle itselleen. Monitorin ja kaiuttimen eli visuaalisen ja auditiivisen palautteen välityksellä aivoille näytetään, miten ne tekevät juuri sillä hetkellä (feedback). Tämän feedbackin kautta ihmisen aivot oppivat parempaa itsesäätelyä. Monet sairaudet, häiriötilat ja epätoivottu käyttäytyminen johtuvat aivojen toiminnan häiriöistä. Neurofeedbackin avulla aivot toimimaan paremmin sekä saavuttavat enemmän toiminnallisuutta.

Neurofeedbackiin yhdistyy aina myös terapeuttinen keskustelu. Itse hoitotilanteessa päähän kiinnitetään sensoreita, jotka seuraavat aivojen sähköistä toimintaa. Tietokoneen ohjelmisto seuraa aivosähkökäyriä ja ohjaa näytettävää tietokoneohjelmaa. Kun aivot tuottavat halutun kaltaista toimintaa, niitä palkitaan ohjelman sujuvuudella, vauhdilla, väreillä ja äänillä. Päinvastaisen toiminnan esiintyessä tietokone antaa päinvastaisen vasteen.

Neurofeedbackilla on hoidettu neurologisista ja neuropsykiatrisista ongelmista kärsiviä ihmisiä jo vuosikymmeniä esimerkiksi USA:ssa. Euroopassa menetelmä on laajalti käytössä Hollannissa, Belgiassa,
Sveitsissä, Saksassa, Ranskassa ja Norjassa. Suomessa neurofeedbackia on käytetty vasta suhteellisen lyhyen aikaa lääketieteellisenä hoitona.