050 307 8555 info@ombrelo.fi

Koulutukset

  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • PRT, Pivotal Response Training

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Ajankohta: Seinäjoki 21.-22.9.2017, Ombrelo, Kauppakatu 15 C TAI Kokkola 26.-27.10.2017, Hotelli Seurahuone, Torikatu 24

Kaipaatko innostusta ja uusia ideoita kuvakommunikoinnin käyttöön? Onko sinulla asiakkaita, joiden kanssa kuvien
käytön käynnistäminen pohdituttaa? Tuntuuko kuvien käytön ohjaaminen lähiympäristöille haastavalta? Apua näihin
kysymyksiin tarjolla Kipinäkeskuksen koulutuskokonaisuudesta Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin!
Koulutus on erittäin käytännönläheinen, mutta sisältää myös uutta teoriatietoa kansainväliseltä kentältä.

Koulutuksen sisältö:
• Ideoita ja huomioitavaa kuvakommunikointia aloitettaessa
• Yksittäinen vai lausetasoinen kuvien käyttö
• Ydinsanaston merkitys kuvien käytössä
• Kuvien käytön ohjaaminen lähiympäristölle
• Ideologia ja teoria lausetasoisten kuvakommunikointikeinojen taustalla
• Lausetasoisten toimintataulujen suunnittelu ja käyttö
• Laajojen kommunikointikansioiden käyttö ja ohjaaminen
• Ideoita kansion käytön harjoitteluun puheterapiassa
• Käytännön harjoittelua toimintataulujen suunnittelusta ja kommunikointikansioiden käytöstä

Kohderyhmä:
Puheterapeutit ja muut kuntoutuksen ammattilaiset, puhevammaisten tulkit, varhaiskasvatuksen ja
opetuksen parissa työskentelevät henkilöt sekä vanhemmat.

Kouluttaja:
Kipinäkeskuksen puheterapeutti Enni Kuusela.

Järjestäjät:
Yhteistyössä Ombrelo ja Kipinäkeskus

Ilmoittautuminen:
Seinäjoki pe 8.9.2017 mennessä ja Kokkola pe 13.10. 2017 mennessä osoitteeseen
koulutus@ombrelo.fi. Koulutuksen hinta on 280,- + alv (sis. aamu- ja iltapäiväkahvin). Viestiin valitsemasi koulutus,
yhteystiedot, laskutustiedot ja erityisruokavalio.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutus järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 20. Viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen tapahtuneista peruutuksista peritään 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan,
peritään osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

Lisätiedot:
Ombrelo, Päivi Myllymäki puh. 050 307 8614 paivi.myllymaki@ombrelo.fi
Kipinäkeskus, Pauliina Viljanen puh. 044 574 7551 pauliina@kipinakeskus.fi

Tulostettava PDF-versio

ABA-pohjaiset menetelmät osana autisminkirjon kuntoutusta

PRT, Pivotal Response Training

Vauhtia autismikuntoutukseen – AVANTI! -hanke järjestää koulutuksen yhteistyössä Ombrelon kanssa Seinäjoella.
Koulutuspäivät alkavat klo 9:00 ja päättyvät klo 16:00.

Koulutuskokonaisuuden kesto kahdeksan päivää
2.–3.11.2017 Autisminkirjo ja oppiminen, kehityksellinen käyttäytymisanalyysi
17.–18.1.2018 ABA:n eli sovelletun käyttäytymisanalyysin perusteet
13.–14.3.2018 PRT:n perusteet sekä kuntoutusohjelmien suunnittelu ja toteutus
7.–8.5.2018 PRT osana arkea

Kohderyhmä: Autisminkirjon lasten ja nuorten arjessa toimivat moniammatilliset tiimit / työryhmät.
Tiimissä tulee olla vähintään kahden eri alan edustajia, jotka toteuttavat kuntoutustyötä yhdessä.

Koulutuksen sisältö: Autisminkirjo ja oppiminen -osa antaa laaja-alaisen käsityksen autisminkirjon henkilön
oppimiseen vaikuttavista tekijöistä sekä kehityksellisen käyttäytymisanalyysin laatimisesta. ABA:n perusteet
(Applied Behavior Analysis, sovellettu käyttäytymisanalyysi) -osassa keskitytään käyttäytymisen funktionaaliseen
arviointiin sekä erilaisten ABA-tekniikoiden hyödyntämiseen kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. PRT:n
perusteet -osassa syvennytään tarkemmin PRT-menetelmän käyttöön autisminkirjon yksilökuntoutuksessa ja ryhmissä.
PRT osana arkea -osuus syventää edelleen menetelmän käyttöä arjen tilanteissa.

Koulutuksen aikana osallistujat harjoittelevat tiimeittäin menetelmien käyttöä asiakastyössä omilla paikkakunnillaan
yksilöinterventiona tai ryhmäsovelluksina.

Kouluttajat: psykologi Pirita Hämäläinen (AVANTI!-hanke), puheterapeutti Nina von Schantz (AVANTI!-hanke)

Hinnat:
Ammattilaiset:

työpari 1250 € + ALV / henkilö
tiimit 3 henkilöä tai enemmän 950 € + ALV / henkilö
Perheenjäsenet:
750 € + alv / perhe (max 2 henkilöä)

Ilmoittautuminen 15.10. mennessä osoitteeseen koulutus@ombrelo.fi. Viestiin yhteystiedot, laskutustiedot ja
erityisruokavalio kahvitusta varten. Koulutukseen otetaan enintään 10 työparia / tiimiä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuneista peruutuksista peritään 50 %
koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, peritään osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä hankkeen toimijoilta:
PIRITA: pirita@versokuntoutus.fi tai p. 045 892 4321
NINA: nina@habs.fi tai p. 050 307 8555

Tulostettava PDF-versio