050 307 8555 info@ombrelo.fi

Kaikua Oy

Ombrelo Seinäjoki

Kaikua oy on vuonna 2018 perustettu puheterapiapalveluita tarjoava yritys. Kaikua oy tarjoaa seuraavia puheterapiapalveluita: yksilöpuheterapia, puheterapeutin arviointi, ohjauskäynnit, konsultaatio. Lisäksi Kaikua oy tarjoaa sopimuksen mukaan koulutuksia. Puheterapiaan voi hakeutua maksusitoumuksella sekä itse maksaen. Kaikua oy:n tarjoamat puheterapiapalvelut toteutetaan asiakkaan toimintaympäristöissä Seinäjoella ja lähikunnissa ja/tai vastaanottotiloissa Seinäjoen Ombrelossa. Kaikua oy vastaa asiakkaan tarpeeseen, joten kuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan tai asiakkaan ja hänen lähihenkilöiden kanssa. Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea/edistää asiakkaan toimintakykyä hänen arjen ympäristöissään, joten asiakkaan aktiivisen toiminnan lisäksi lähihenkilöiden osallistuminen kuntoutukseen on ensiarvoisen tärkeää. Kuntoutuksen vaikuttavuutta lisäävät yhteistyö asiakkaan mahdollisten muiden kuntouttavien/hoitavien tahojen kanssa.

Kaikuan puheterapeuttina toimii Anne Mansikkamäki, joka tarjoaa puheterapiapalveluita suomen kielellä sekä tarvittaessa lähihenkilöiden ohjausta myös englannin kielellä. Anne on erikoistunut lasten epäselvän puheen ja syömistaitojen kuntouttamiseen sekä aikuisten aivoverenkiertohäiriöiden seurauksena tulleiden puheentuoton ja kielellisten häiriöiden sekä syömis- ja nielemisvaikeuksien kuntouttamiseen. Anne hallitsee tavallisimpien kommunikointikansioiden sekä tukiviittomien käytön.

Koulutuksia, joiden pohjalta Anne on hankkinut erityisosaamista ovat mm.:
OPT 1 & 2 (Oral Placement Therapy)
Introduction to PROMPT
SOS Approach to Feeding
Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Function in Pediatrics
Kosketusvihjeet DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation)
Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus
PECS (Picture Exchange Communication System)
Talking Mats -keskustelumatto
PRT (Pivotal Response Training)

Henkilöstö

Palvelut