050 307 8555 info@ombrelo.fi

Ida-Maria Heikius

Talterapeut FM
050 3078 030
ida-maria.heikius@habs.fi

Jag arbetar med barn och vuxna som har omfattande språkliga och kommunikativa utmaningar. Mitt fokus ligger på ätsvårigheter hos barn och kommunikationssvårigheter hos vuxna till följd av neurologiska sjukdomar.

Skolningar i urval:
Lee Silverman Voice Treatment (2013)
Pivotal Response Training (2014)
McNeill Dysphagia Therapy Program (2016)
Better Conversations with Aphasia (2016)
Diplomkurs i Oralmotorik (2017)
S.O.S Approach to Feeding (2018)