050 307 8555 info@ombrelo.fi

HABS kuntoutus rehabilitering Oy

HABS kuntoutus rehabilitering oy tuottaa puheterapiapalveluja kahdella kielellä kolmen maakunnan alueella. HABSissa työskentelee yhteensä yli 20 puheterapeuttia (Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola).

Toiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita kuntoutuspalveluja lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea arkensa sujumiseen. Osa käynneistä toteutetaan vastaanottokäynteinä, mutta pääosin työ tehdään asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä mm. kodeissa, päiväkodeissa tai kouluissa.

Toiminnan keskeisiä arvoja ovat avoimuus ja luotettavuus sekä asiakkaan etu, hyvä arki ja yhdessä tekemisen ilo.

Tukipalvelut

von Schantz, Nina – HABS

Nina von Schantz

toimitusjohtaja, puheterapeutti FM
p. 050 307 8555
nina.vonschantz@habs.fi

Työskentelen pääasiassa autisminkirjon lapsien kanssa.

Kuusisaari, Sanna – HABS

Sanna Kuusisaari

Toimitusjohtajan sijainen
p. 050 307 8027
sanna.kuusisaari@habs.fi

Toijanniemi, Tiina – HABS

Tiina Toijanniemi

Talousassistentti
p. 050 307 8035
tiina.toijanniemi@ombrelo.fi

Vaasa

Burman, Anne-Marie

Anne-Marie Burman

(perhevapaalla)
puheterapeutti
anne-marie.burman@habs.fi

p. 050 307 8039
Heikius, Ida-Maria

Ida-Maria Heikius

Talterapeut FM
050 3078 030
ida-maria.heikius@habs.fi

Jag arbetar med barn och vuxna som har omfattande språkliga och kommunikativa utmaningar. Mitt fokus ligger på ätsvårigheter hos barn och kommunikationssvårigheter hos vuxna till följd av neurologiska sjukdomar.

Skolningar i urval:
Lee Silverman Voice Treatment (2013)
Pivotal Response Training (2014)
McNeill Dysphagia Therapy Program (2016)
Better Conversations with Aphasia (2016)
Diplomkurs i Oralmotorik (2017)
S.O.S Approach to Feeding (2018)

Kalander, Lisette

Lisette Kalander

puheterapeutti (ruotsink.)
p. 050 307 8512
lisette.kalander@habs.fi

Käld, Lina

Lina Käld

Puheterapeuttiopiskelija
p. 050 307 8058
lina.kald@habs.fi

Koskimäki, Laura

Laura Koskimäki

puheterapeutti
p. 050 307 8329
laura.koskimaki@habs.fi

Työskentelen tällä hetkellä alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten kanssa, joilla on autismin kirjon piirteitä, kielenkehityksen viivästymä, kehityksellinen kielihäiriö tai puhemotoriikan häiriö. Kuntoutustyön lisäksi teen tarpeen mukaan arviointikäyntejä. Olen erityisen kiinnostunut vuorovaikutuksen häiriöistä ja mutismista. Lisäkoulutusta olen hankkinut seuraavista aihealueista: Kommunikoinnin ydintaidot (kommunikoinnin kolmio, voimauttava vuorovaikutus), kuvakommunikointi (PECS, kommunikointikansio, Talking Mats, pikapiirtäminen), puhemotoriikka ja apraksia (OPT 1&2, apraksia), autisminkirjo ja käyttäytymisanalyysi (ABA, PRT), mutismi, lähiyhteisön ohjaaminen (HANEN), syömisen vaikeudet.

Lammio, Maija

Maija Lammio

puheterapeutti
p. 044 345 6959
maija.lammio@habs.fi

Erityisosaamiseni liittyy pääasiassa aikuisneurologiseen kuntoutukseen. Olen työskennellyt aiemmin Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa, TYKS aikuisneurologialla sekä terveyskeskuksissa. Minulla on kokemusta eniten avh-, aivokasvain- ja aivovammakuntoutujista sekä asiakkaista, joilla on etenevä neurologinen sairaus. Kuntoutuskohteina ovat kielelliset (afasia), puhemotoriset (dysrtria) ja nielemisen (dysfagia) vaikeudet sekä äänihäiriöt (dysfonia). Minulla on pätevyys DPNS- ja MDTP-kuntoutukseen. Teen arvointeja sekä kuntoutusjaksoja. Aikuisten lisäksi otan vastaan myös lapsiasiakkaita erilaisista asiakasryhmistä.

Lövdahl, Cecilia

Cecilia Lövdahl

(perhevapaalla)
puheterapeutti (ruotsink.)
cecilia.lovdahl@habs.fi

p. 050 307 8024
Lyttbacka, Sofia

Sofia Lyttbacka

puheterapeutti (ruotsink.)
p. 050 307 8054
sofia.lyttbacka@habs.fi

Nyberg, Marie

Marie Nyberg

puheterapeutti (ruotsink.)
p. 050 307 8024
marie.nyberg@habs.fi

Romppainen, Roosa-Maria

Roosa-Maria Romppainen

puheterapeutti
p. 050 307 8056
roosa-maria.romppainen@habs.fi

Sjöholm, Linn

Linn Sjöholm

(perhevapaalla)
puheterapeutti (ruotsink.)
linn.sjoholm@habs.fi

p. 050 307 8176
Talus, Cecilia

Cecilia Talus

talterapeut
p. 050 307 8437
cecilia.talus@habs.fi

Jag jobbar främst med barn under skolåldern.

Ågren, Heidi

Heidi Ågren

puheterapeutti
p. 050 307 8320
heidi.agren@habs.fi

Seinäjoki

Alatalo, Pauliina

Pauliina Alatalo

puheterapeutti
p. 050 307 8446
pauliina.alatalo@habs.fi

Minulla on työkokemusta muun muassa lasten puheen ja kielen kehityksen häiriöistä, epäselvän pu¬heen kuntoutuksesta ja kommunikoinnin apuvälineistä lapsi- ja aikuisasiakkailla. Erityisesti edellä mainittuihin liittyen olen suorittanut myös lisäkoulutuksia. Minulla on myös lastentarhanopettajan koulutus ja olen työskennellyt päiväkodeissa eri ikäisten lasten kanssa saaden samalla kokemusta lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisesta. Puheterapiaprosessissa yhteistyö lähihenkilöiden kanssa on mielestäni erityisen tärkeää. Minua kiinnostaa myös aikuisasiakkaiden kielen ja puheen vaikeuksien kuntoutus.

Käytyjä koulutuksia:
– Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
– Introduction to PROMPT
– Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
– Kielijänne: tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
– Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
– Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
– Miksei liitu liiku?
– Esteetön viestintä ja piirtäminen
– Oral Placement Therapy 1 (OPT 1)
– Pivotal Response Training (PRT)
– Talking Mats – keskustelumatto
– Tukiviittomat

Härkönen, Niina

Niina Härkönen

puheterapeutti
p. 050 307 8294
niina.harkonen@habs.fi

Kaihovirta, Henna-Liisa

Henna-Liisa Kaihovirta

puheterapeutti
p. 050 307 8338
henna-liisa.kaihovirta@habs.fi

Manninen, Veera

Veera Manninen

puheterapeutti
p. 050 307 8540
veera.manninen@habs.fi

Erityisosaaminen
– erityislasten arviointi
– epäselvän puheen kuntoutus

Ojala, Petra

Petra Ojala

(perhevapaalla)
puheterapeutti
petra.ojala@habs.fi

p. 050 307 8003
Saari, Hanna

Hanna Saari

puheterapeutti
p. 050 307 8031
hanna.saari@habs.fi

Olen toiminut puheterapeuttina yli 20 vuotta, valtaosan siitä perusterveydenhuollossa ja nyt viimeiset noin neljä vuotta nykyisessä työpaikassa tehden pääasiassa Kelan vaativan kuntoutuksen puheterapiaa. Työkokemusta minulla on eniten kielellisen erityisvaikeuden ja autisminkirjon omaavista henkilöistä, dyspraktikoista ja kehitysvammaisista.

Olen lisäkoulutuksena suorittanut mm. OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2 sekä OPT apraksia-koulutuksen, koulutuksen PECS (Picture Exchange Communication System) -menetelmästä 2-tasolle saakka, PRT (Pivotal Response Training) -koulutuksen, Talking Mats -koulutuksen sekä erilaisia lyhyempiä täydennyskoulutuksia kielellisten ja motoristen taitojen harjaannuttamisen menetelmistä.

Kokkola

Ala-Kopsala, Minna

Minna Ala-Kopsala

puheterapeutti
p. 050 307 8086
minna.ala-kopsala@habs.fi

Toimin puheterapeuttina Keski-Pohjanmaan alueella (Kokkola, Kaustinen, Pietarsaari). Kuntoutan lapsia, nuoria ja aikuisia.

Erityisosaamista minulla on:
– epäselvän puheen kuntouttamisesta (OPT 1 ja 2, apraksia)
– puhetta tukevista ja korvaavista kommuninkointikeinoista (PECS 1 ja 2, kommunikointitaulut ja -kansiot, tukiviittomat)
– sosiaalisen kommunikoinnin vaikeuksista (autismi, Pivotal Response Training)
– perheiden ohjaamisesta ja varhaisen kommunikoinnin tukemisesta (HANEN)

Harmaala, Päivi

Päivi Harmaala

(perhevapaalla)
puheterapeutti
paivi.harmaala@habs.fi

Jokinen, Elina

Elina Jokinen

puheterapeutti
p. 050 307 8148
elina.jokinen@habs.fi

Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla, pääasiassa Kokkolan alueella. Minulla on kokemusta puheterapeutin työstä vuodesta 2010 alkaen. Olen työskennellyt sekä eri terveyskeskuksissa että yksityisellä puolella. Työnkuvaani kuuluu tällä hetkellä alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten puheterapeuttinen kuntoutus ja arviointi. Työkokemusta minulle on kertynyt eniten asiakkaista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, epäselvä puhe tai verbaalinen dyspraksia, kuulovamma tai kehitysvamma. Lisäkoulutuksia olen käynyt muun muassa liittyen epäselvän puheen kuntoutukseen (mm. Oral Placement Therapy 1-2) sekä kuvien ja viittomien käyttöön kommunikaation tukena.

Källman, Alexandra

Alexandra Källman

puheterapeutti (ruotsink.)
p. 050 307 8455
alexandra.kallman@habs.fi

Karhukorpi, Iina

Iina Karhukorpi

puheterapeutti
p. 050 307 9057
iina.karhukorpi@habs.fi

Smedberg, John

John Smedberg

puheterapeutti (ruotsink.)
p. 050 307 8004
john.smedberg@habs.fi

Palvelut