050 307 8555 info@ombrelo.fi

Ciepu Oy

Ciepu Oy on perustettu vuonna 2014. Yritys tarjoaa puheterapiapalveluita, joita ovat yksilöpuheterapia, kommunikoinnin ja kielellisten taitojen arviointi, ohjauskäynnit, konsultaatio ja koulutukset. Puheterapiaan voi hakeutua terveydenhuollon tai Kelan maksusitoumuksella sekä itse maksaen.

Puheterapia toteutuu Kelan avokuntoutuksen standardin mukaisesti. Puheterapiajaksolle laaditaan yhdessä kuntoutujan ja lähihenkilöiden kanssa kuntoutussuunnitelman mukaiset GAS-lähitavoitteet. Kuntoutuksessa noudatetaan yhteisöllisen kuntoutuksen ja arjen kuntoutuksen periaatteita, jolloin puheterapiassa olevan kuntoutujan lisäksi kuntoutukseen osallistuvat asiakkaan lähihenkilöt. Puheterapiakäyntien välissä lähihenkilöt toteuttavat kuntoutujan kanssa puheterapeutin suunnittelemia välitehtäviä, jotka tukevat kuntoutujan arjessa toimimista parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksilöpuheterapiaa, arviointeja ja ohjauskäyntejä on saatavilla Etelä-Pohjanmaan alueella (ensisijaisesti Järvi-Pohjanmaan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta-alue, Lapua ja Seinäjoki).

Ciepun puheterapeuttina toimii Päivi Hautamäki. Erityisosaamista löytyy erityisesti lasten epäselvän puheen kuntoutuksesta, kommunikointikansioiden ja puhelaitteiden käytöstä ja käytön ohjaamisesta kuntoutujan lähihenkilöille sekä sosiaalisen kommunikoinnin vaikeuksien kuntoutuksesta. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat syömisen kuntoutus sekä voimavara- ja perhekeskeinen työskentely.

Käytyjä koulutuksia ja käytössä olevia menetelmiä:

Epäselvä puhe

  • Oral Placement Therapy (OPT 1 ja 2, apraksia, ABA+OPT)
  • Introduction to PROMPT
  • Kosketusvihjeet™
  • PUM – puhumaan mielikuvien avulla®

Kuvat viestinnässä

  • Picture Exchange Communication System (PECS I ja 2) kuvanvaihtomenetelmä
  • TAIKE-taulusto kommunikointivälineenä
  • Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö

Sosiaalisen kommunikoinnin vaikeudet

  • Pivotal Response Training (PRT)
  • ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa

Henkilöstö

Päivi Hautamäki Hautamäki, Päivi

Päivi Hautamäki

Päivi Hautamäki

Puheterapeutti FM
Ombrelo Seinäjoki
p. 044 975 1840
paivi.hautamaki@ombrelo.fi

Palvelut