050 307 8555 info@ombrelo.fi

Ciepu Oy

Ciepu Oy tarjoaa puheterapiapalveluita, joita ovat yksilöpuheterapia, kommunikoinnin ja kielellisten taitojen arviointi, ohjauskäynnit, konsultaatio ja koulutukset. Puheterapiaan voi hakeutua terveydenhuollon tai Kelan maksusitoumuksella sekä itse maksaen.

Puheterapiaa on saatavilla Etelä-Pohjanmaan alueella (ensisijaisesti Järvi-Pohjanmaan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta-alue ja Seinäjoki).

Kuntoutuksessa hyödynnetään voimavarakeskeistä työskentelytapaa. Puheterapiassa noudatetaan yhteisöllisen kuntoutuksen periaatteita, jolloin puheterapiassa olevan kuntoutujan lisäksi kuntoutukseen osallistuvat asiakkaan lähihenkilöt. Puheterapiakäyntien välissä lähihenkilöt toteuttavat kuntoutujan kanssa yhdessä puheterapeutin kanssa suunniteltuja välitehtäviä, jotka tukevat kuntoutujan arjessa toimimista parhaalla mahdollisella tavalla.

Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena hankittu puheterapia sisältää yksilökäyntejä ja kuntoutuspäätöksen mukaisesti mahdollisesti ohjauskäyntejä. Se toteutuu Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Tarkemmin tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja etuuksista löytyy osoitteesta www.kela.fi

Ciepun puheterapeuttina toimii Päivi Hautamäki. Erityisosaamista löytyy erityisesti lasten epäselvän puheen kuntoutuksesta, kommunikointikansioiden ja puhelaitteiden käytöstä ja käytön ohjaamisesta kuntoutujan lähihenkilöille sekä sosiaalisen kommunikoinnin vaikeuksien kuntoutuksesta.

Käytyjä koulutuksia ja käytössä olevia menetelmiä:

Kuntoutuksen toteuttaminen

  • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille (30 op)

Epäselvä puhe

  • Oral Placement Therapy (OPT 1 ja 2, apraksia, ABA+OPT)
  • Introduction to PROMPT
  • Kosketusvihjeet™
  • PUM – puhumaan mielikuvien avulla®

Kuvat viestinnässä

  • Picture Exchange Communication System (PECS I ja 2) kuvanvaihtomenetelmä
  • TAIKE-taulusto kommunikointivälineenä
  • Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö

Sosiaalisen kommunikoinnin vaikeudet

  • Pivotal Response Training (PRT)
  • ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa

Henkilöstö

Päivi Hautamäki Hautamäki, Päivi

Päivi Hautamäki

Päivi Hautamäki

Puheterapeutti FM
Ombrelo Seinäjoki
p. 044 975 1840
paivi.hautamaki@ombrelo.fi

Palvelut