050 307 8555 info@ombrelo.fi

Atlas Kuntoutus

Ombrelo Kokkola

Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla, pääasiassa Kokkolan alueella. Minulla on kokemusta puheterapeutin työstä vuodesta 2010 alkaen. Olen työskennellyt sekä eri terveyskeskuksissa että yksityisellä puolella. Työnkuvaani kuuluu tällä hetkellä alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten puheterapeuttinen kuntoutus ja arviointi. Työkokemusta minulle on kertynyt eniten asiakkaista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, epäselvä puhe tai verbaalinen dyspraksia, kuulovamma tai kehitysvamma. Lisäkoulutuksia olen käynyt muun muassa liittyen epäselvän puheen kuntoutukseen (mm. Oral Placement Therapy 1-2) sekä kuvien ja viittomien käyttöön kommunikaation tukena.

Henkilöstö

Jokinen, Elina

Elina Jokinen

puheterapeutti
p. 044 245 0301
elina.jokinen@ombrelo.fi

Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla, pääasiassa Kokkolan alueella. Minulla on kokemusta puheterapeutin työstä vuodesta 2010 alkaen. Olen työskennellyt sekä eri terveyskeskuksissa että yksityisellä puolella. Työnkuvaani kuuluu tällä hetkellä alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten puheterapeuttinen kuntoutus ja arviointi. Työkokemusta minulle on kertynyt eniten asiakkaista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, epäselvä puhe tai verbaalinen dyspraksia, kuulovamma tai kehitysvamma. Lisäkoulutuksia olen käynyt muun muassa liittyen epäselvän puheen kuntoutukseen (mm. Oral Placement Therapy 1-2) sekä kuvien ja viittomien käyttöön kommunikaation tukena.

Palvelut