050 307 8555 info@ombrelo.fi

Pauliina Alatalo

puheterapeutti
p. 050 307 8446
pauliina.alatalo@habs.fi

Minulla on työkokemusta muun muassa lasten puheen ja kielen kehityksen häiriöistä, epäselvän pu¬heen kuntoutuksesta ja kommunikoinnin apuvälineistä lapsi- ja aikuisasiakkailla. Erityisesti edellä mainittuihin liittyen olen suorittanut myös lisäkoulutuksia. Minulla on myös lastentarhanopettajan koulutus ja olen työskennellyt päiväkodeissa eri ikäisten lasten kanssa saaden samalla kokemusta lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisesta. Puheterapiaprosessissa yhteistyö lähihenkilöiden kanssa on mielestäni erityisen tärkeää. Minua kiinnostaa myös aikuisasiakkaiden kielen ja puheen vaikeuksien kuntoutus.

Käytyjä koulutuksia:
– Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
– Introduction to PROMPT
– Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
– Kielijänne: tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
– Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
– Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
– Miksei liitu liiku?
– Esteetön viestintä ja piirtäminen
– Oral Placement Therapy 1 (OPT 1)
– Pivotal Response Training (PRT)
– Talking Mats – keskustelumatto
– Tukiviittomat